Doelgroep

huiswerkbegeleiding


bijles


Nederlands


Engels


wiskunde


examentraining


loopbaanadvies


sollicitatietraining


T 06 12 28 92 72


Voor leerlingen van het vwo, havo, mavo/tl, kader, basis, mbo, basisonderwijs

  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijles Engels, Nederlands, rekenen, wiskunde, economie
  • Studieadvies
  • Examentraining Engels, Nederlands, wiskunde
  • Klaarstomen voor de brugklas


Voor volwassenen